เขียนไปเรื่อยๆ ใช้ชีวิตอย่างชิวๆ มีความสุขกับรอบตัวเอง

ไอที

ซื้อฮาร์ดดิสก์ความจุเท่าไร ถึงจะคุ้มกับราคา

ซื้อฮาร์ดดิสก์ความจุเท่าไร ถึงจะคุ้มกับราคา

สำหรับผมแล้ว นี้เป็นการมาเขียนเรื่อง ไอทีเป็นบทความครั้งแรกสำหรับหน้าเว็บไซค์ ผมก็เลือกเรื่องเกี่ยวกับ ฮาร์ดดิสก์มาเขียนครับ