เขียนไปเรื่อยๆ ใช้ชีวิตอย่างชิวๆ มีความสุขกับรอบตัวเอง

ธรรมะ

ทำงานเพราะรักความดีและความจริง

ทำงานเพราะรักความดีและความจริง

เรารักษาสัจจะ  เรารักความจริง  เมื่อเราเกิดความรักความจริงขึ้นมา  ชีวิตเราก็เปลี่ยนไปในททางที่ดีหลายๆ อย่าง การกระทำของเรา  ถ้าหากว่าเรา  รักความจริง  มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะติดตามมาด้วย  คือ รักความดี  เพราะความจริงกับความดี  นี่มันสัมพันธ์กันมากแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้

เศรษฐีขี้เบื่อท้าพนันลูกจ้าง

เศรษฐีขี้เบื่อท้าพนันลูกจ้าง

เรื่องเกิดขึ้นที่ประเทศในทวีปอัฟริกา.. ชายคนหนึ่งทำงานเป็นคนใช้ในบ้านเศรษฐี  เศรษฐีคนนี้เป็นคนขี้เบื่อเพราะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการ  ก็เลยเบื่ออยู่ตลอดเวลาต้องคิดหาอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ  จึงจะได้ไม่เบื่อมาก  ห่างออกจากเมืองที่เศรษฐีคนนี้อยู่  มีเทือกเขา  และภูเขาสูงมากเป็นพันเมตร  วันหนึ่งเขาก็พูดกับคนใช้ของเขา

อดทน ใจสู้

อดทน ใจสู้

สำหรับผมแล้ว ธรรมเรื่องเกี่ยวกับ อดทน ใจสู้ สำคัญมากอีกบทความหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่าเราตั้งแต่เด็ก เด็กที่สอบได้โรงเรียนดีๆ สอบเข้ามหาลัยดีๆ มักจะมีจุดหนึ่งที่คล้ายๆกัน นั้นก็คือ ความอนทน ต้องอดทนต่อสิ่งยั่วยุ อดทนตอ่การอ่านหนังสือดึกๆ อดทนต่อการฝึกทำข้อสอบแบบ เพื่อที่ตัวเองนั้นจะ สอบเข้าโรงเรียน มหาลัย ที่ตัวเองตั้งใจไว้ หรือแม้กระทั่งดำเนินชีวิต

คิดเป็น

คิดเป็น

  วันนี้ ตัวผมอยากแนะนำ เรื่อง คิดเป็น โดยการคิดเป็น โดยทำให้รู้ว่า การคิดเป็นนั้นสำคัญ สำหรับการดำเนินชีวิตของเราทุกคน เพราะการคิดเป็นนั้น เป็นการ วิเคราะห์ หาความจริง พร้อมกันนี้บอกเรา คนเราคิดเป็น ในการทำให้เรามีความสุข ในการใช้ชีวิตด้วยครับ

ขยัน ไม่เกียจคร้าน

ขยัน ไม่เกียจคร้าน

“ความเพียงเป็นคุณธรรมสำคัญยิ่งข้อมหนึ่งในพุทธศาสนา…  สัมมาวายามะ เป็นองค์มรรค… ซึ่งคอยหนุนองค์มรรคข้ออื่นๆ… ในหมวดธรรมเกี่ยวกับการปฎิบัติแทบทุกหมวด  จะพบความเพียรแทรกอยู่ด้วย  ในชื่อใดชื่อหนึ่ง…”

จิตแน่วแน่ เกิดเป็น สมาธิ

จิตแน่วแน่ เกิดเป็น สมาธิ

  สมาธิเป็นเรื่องของการพัฒนาชีวิต ให้ก้าวไปในมรรค  ซึ่งประสานกับองค์ประกอบทุกด้านในมรรค  เราต้องการให้เด็กทำความดี  การก้าวหน้าไปในความดีและในการสร้างสรรค์ที่ดี  เราต้องการให้เด็กมีความมุ่งมั่นแน่วแน่   และมีจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่าน  ไม่หลุ่งพล่าน  ไม่กระวนกระวาย  ในการที่จะเดินหน้าไปในทางแห่งความดีงาม  ถ้าเขามีความมั่นใจ