เขียนไปเรื่อยๆ ใช้ชีวิตอย่างชิวๆ มีความสุขกับรอบตัวเอง

ประโยคภาษาจีนที่จำเป็น 2

ประโยคภาษาจีนที่จำเป็น 2

你 有    最好   的  朋友       吗?他  或  她是   谁?
Nǐ yǒu zuìhǎo de péngyǒu ma? Tā huò tā shì sheí?
Do you have a best friend? Who is s/he?
คุณมีเพือนซี้ไหม? เขาหรือเธอคนนั้นคือใคร?

夏天    和  冬天,   你  更     喜欢   哪一个?
Xiàtiān hé dōngtiān, nǐ gèng xǐhuan nǎ yīgè?
Do you prefer summer or winter?
คุณชอบฤดูร้อนหรือฤดูหนาวมากกว่ากัน

你周末喜欢做些什么呢?
Nǐ zhōumò xǐhuan zuò xiē shénme ne?
What do you do on the weekend?
คุณชอบทำอะไรในวันหยุด

你 有     什么    爱好?
Nǐ yǒu shénme àihào?
What hobbies do you have?
งานอดิเรกของคุณอะไรอ่ะ?

你  都  喜欢    哪   种     体育 项目?
Nǐ dōu xǐhuan nǎ zhǒng tǐyù xiàngmù?
What sports do you like?
คุณชอบกีฬาอะไร?

你 最   喜欢   的  食物   是  什么?
Nǐ zuì xǐhuan de shíwù shì shénme?
What is your favourite food?
คุณชอบกินอาหารมากที่สุด?

你  早饭   平时     都    吃 些  什么?
Nǐ zǎofàn píngshí dōu chī xiē shénme?
What do you normally have for breakfast?
ปกติแล้วคุณกินอะไรเป็๋นอาหารเช้า?

你 平时       上班       或   上学        都     怎么走?
Nǐ píngshí shàngbān huò shàngxué dōu zěnme zǒu?
How do you get to work or university?
ปกติแล้วคุณไปทำงานหรือเรียนอย่างไงอ่ะ?

你   放假  都      做些  什么?
Nǐ fàngjià dōu zuò xiē shénme?
What do you do on holidays?
ปิดเทอมแล้วคุณทำอะไร?

你 最   喜欢   的   电影     是   什么?
Nǐ zuì xǐhuan de diànyǐng shì shénme?
What’s your favourite film?
หนังเรื่องโปรดของคุณคือเรื่องอะไร?

你  最大 的    愿望       是   什么?
Nǐ zuìdà de yuànwàng shì shénme?
What is your greatest wish?
ความฝันสูงสุดของคุณอะไรอ่ะ?

你结婚了还是单身?
Nǐ jiéhūn le háishì dānshēn?
Are you married or single?
คุณแต่งงานแล้วหรือว่าโสดอยู่?

你开车还是做公交?
Nǐ kāichē háishì zuò gōngjiāo?
Do you drive or take public transport?
คุณขัยรถเองหรือว่านั่งรถสาธรณา?

你平时喜欢做些什么?
Nǐ píngshí xǐhuan zuò xiē shénme?
What do you like to do in your spare time?
เวลาว่างคุณชอบทำอะไร?

你最    喜欢   的   电视剧  是   什么?
Nǐ zuì xǐhuan de diànshìjù shì shénme?
What’s your favourite TV show?
คุณชอบดูรายการทีวีรายการไหน?

你喜欢购物吗?为什么?
Nǐ xǐhuan gòuwù ma? Wèishénme?
Do you like shopping? Why or why not?
คุณชอบซื้อของไหม? เพราะอะไร ?

你在学校时都学了哪些科目?
Nǐ zài xuéxiào shí dōu xué le nǎxiē kēmù?
What subjects did you study in school?
คุณอยู่ที่โรงเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง?

火车,     电车    和   公共        汽车,你 更     喜欢    哪一个?
Huǒchē, diànchē hé gōnggòng qìchē,   nǐ gèng xǐhuan nǎ yīgè?
Do you prefer trains, trams or buses?
คุณชอบเดินทางแบบไหนมากที่สุด รถไฟ ,รถ หรือว่า รถเมย์ ?Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *