เขียนไปเรื่อยๆ ใช้ชีวิตอย่างชิวๆ มีความสุขกับรอบตัวเอง

จองตั๋วรถไฟ (booking train tickets)

จองตั๋วรถไฟ  (booking train tickets)

่วันนี้ ตัวผมเองก็นั่งร้อนๆ นอนไม่หลับ ก็เลยอยากเขียนเกี่ยวกับ การซื้อตั๋วรถไฟ โดยปกติแล้ว ที่เมื่องจีนเขาเดินทางกันรถไฟบ่อยมากๆ โดยเฉพาะช่วงตรุษจีนนั้น เยอะมากเหมือนกับเมื่อไทย วันหยุดยาว สงกราณ์กันเลยทีเดียว ที่คนตกรถไฟกันเยอะเหมือนกันเลย

เอาเป็นวันนี้เรามาดูวิธีการการพูดโต้ตอบกับเพื่อนเวลาที่เราซื้อตั๋วรถไฟให้เพื่อนแล้ว แต่เกิดการที่ว่า เราต้องมีการ อัพเดทที่นั่ง โดยต้องเสียเงินเพิ่มนั้นเอง อิอิ

Mr Dang :   火    车  票   拿到  了 吗?
–                Huǒchēpiào nádào le ma?
               ตั๋วรถไฟเอาได้หรือยังอ่ะ?
–                Did you get the tickets?

Ms June :  拿到   了,给。
–                Nádào le, gěi.
               เอาได้แล้ว เอาไปเลยนะ
–                Yeah, here you go.

Mr Dang :  怎么    是   软卧。我们不是订的硬卧吗?
              Zěnme shì ruǎnwò. Wǒmen bùshì dìng de yìngwò ma?
              ทำไมเป็นเตียงนุ่มอ่ะ เราจองเป็นแบบเตียงแข็งไม่ใช่เหรอ ?
              How come these are soft sleeper tickets? We booked hard sleeper, right?

Ms June :          硬   卧 票    早  就  卖   光   了。
                         yìngwòpiào zǎo jiù màiguāng le.
                         เตียงแข็งขายหมดนานแล้วอ่ะ ?
                         The hard sleeper tickets were sold out.

Mr Dang :   软  卧 太  贵了。差 不 多    和   飞机票 一样    贵。
            Ruǎn wò tài guì le. Chàbuduō hé fēijīpiào yīyàng guì.
            เตียงนุ่มแพงเกินไป  อีกนิดเดียวก็แพงเท่ากับเครื่องบินแล้ว
            Soft sleeper tickets are too expensive, they’re almost as expensive as plane tickets

Ms June :           没办法呀。这不是时间紧急嘛。
                        Méibànfǎ ya. Zhè bùshì shíjiān jǐnjí ma.
                         ไม่ได้แล้ว  ตอนนี้เป็นเวลาที่เร่งด่วนไม่ไช่เหรอ
–                          There is nothing we can do. It’s urgent.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *