เขียนไปเรื่อยๆ ใช้ชีวิตอย่างชิวๆ มีความสุขกับรอบตัวเอง

การกล่าวทักทายเมื่อพบกัน

การกล่าวทักทายเมื่อพบกัน

ขอให้ผู้เรียนสังเกตในการทักทายเมื่อเราพบกับบุคคลอื่น   ไม่ว่าอยู่ในสถานที่ใดๆ ดูประโยคว่าเขาทักทายและตอบอย่างไร

A. Good morning, teacher.
   กูด    มอนิ่ง      ทิชเช่อ
–   สวัสดีครับคุณครู  (พบกันตอนเช้า)

ฺB. good morning, siri  How are you?
   กูด    มอนิ่ง     สิริ   ฮาว   อา  หยู
  สวัสดี ศิริ เธอสบายดีหรือ

A. I   am   very Well thank you,  and you ?
  ไอ แอม เวรี่  เวล     แธงคิ่ว  แอนด.
  ฉัน (ครู) สบายดีมากขอบใจและเธอล่ะ

ฺB.  Fine,  thanks.
–    ไฟ     แธงค
   ผมสบายดีขอบคุณมากๆครับ

** เขาทักทาย  good morning เวลาตอบก็ต้อง good morning  เหมือนกัน  ประโยค  how are you เป็นประโยคที่ผู้ใหญ่กว่าใช้ถามผู้ใหญ่กว่าใช้ถามผู้เป็นเด็กว่า

A. How do you do,  Udom?
  ฮาว  ดู   ยู    ดู    อุดม
  สวัสดี (คุณสบายดีหรือ) อุดม

ฺB. How  do you do,  Pisal?
   ฮาว    ดู   ยู   ดู    ไพซาล
   สวัสดี(คุณสบายดีหรือ) ไพศาล

A. How are you Feeling  today?
  ฮาว   อา  ยู   ฟิลลิ่ง     ทู เด
  วันนี้คุณรู้สึกเป็นอย่างไร

ฺB. I    am   feeling very fine,  thank you. And how are you?
  ไอ แอม  ฟิลลิ่ง   เวรี่  ไฟ     แธงคิ่ว      แอน  ฮาว  อา หยู
  ผมรู้สึกสบายดีมาก  ขอบคุณ  และคุณล่ะรู้สึกอย่างไร

A.  Oh,  splendid  thank  you.  see you  later.
–    โอ้    สะเพลนดิด  แธงคิ่ว       ซี  ยู เลทเท่อ
–    โอ้  วิเศษเลย  ขอบคุณวันหน้าพบกันอีกนะ

*  ประโยค  how do  you do?  พูด  อ่าน เร็วๆ  จะได้ยินเสียง  ฮาว  ดี หยู ใข้ทักทายระหว่างคนเคารพนับถือ

A. Hi Suri!
  ไฮ  ซูรี่
  เฮ้ย  สุรี

ฺB. Hello,  Somsuk!  How are you?
  เฮลโล่  สมซัก       ฮาว  อา หยู
   เฮ้ย      สมศักดิ์    คุณสบายดีหรือ

A. I’m  not so very well this  morning.
  ไอ อึม นอท โซ เวรี่  เวล ดีส  มอนิ่ง
  เช้านี้ฉันไม่ค่อยจะสบายดีนักหรอก

B. That’s  too  bad. What’s  the matter?
   แดท   ทู่    แบด  วอท     เดอะ แมทเท่อ
   แย่จังเลย  เป็นอะไรไปหรือ

A.  May be, I have  caught cold. You  look very fine, do’t you?
–    เม    บี    ไอ แฮพ  คอท  โคลด  ยู     ลุค  เวรี   ไฟ  โด้น  หยู
  ฉันน่ากลัวว่าจะเป็นไข้หวัด   ดูท่าทางคุณสบายดีมิใช่หรือ

ฺB. Yes,  I’m quite  all right,  thank  you.
   เยส   ไอ  อึม   ไควท  ออล ไรท  แธงคิ่ว
 ใช่  ฉันสบาย(ปกติ) ดีทีเดียวขอบใจนะ

**  คำว่า  Hi  และ  Hello  เป็นคำร้องทักทายสำหรับคนที่ตำกว่าหรือเสมอกัน ตรงกับคำไทยเราว่า เฮ้  เฮ้ย

กลุ่มคำ I’m  ย่อมาจาก I am คำ that’s = that is คำ what’s = what is และ don’t = do  not you  กลุ่มคำเช่นนี้มักนิยมใช้เวลาพูดสนทนาเท่านั้น ภาษาเขียนจะต้องเขียนเต็ม  ส่วนประโยค   I  have caught cold.  ประโยคที่จะมีกล่าวถึงบ่อยๆ  ต่อไปตามตัวแปลว่า = ฉันถูกความหนาวจับ = ฉันเป็นหวัด

A. Good  evening,  Mrs.  Jame. I’m  glad to see you.
  กูด     อีฟนิ่ง      มิสซิส  เจม   ไอ อึม แลด ทู  ซี  ยู
 สวัสดีครับ (ตอนเย็น) คุณนายเจม  ผมรู้สึกดีใจทีได้พบคุณ

ฺB. Good  evening, Mr. Sam.  Going home now?
–   กูด    อีฟนิ่ง      มิสเตอ แซม  โกวอิ้ง โฮม  นาว
  สวัสดีค่ะ  คุณแซม กำลังจะกลับบ้านหรือคะ

A. Yes I’m good  night
   เยส  ไออึม กูด  ไนท.
   ครับผมลาก่อนนะ

ฺB. Good  night,  Have a nice  dream.  See  you  tomorrow.
–    กูด    ไนท    แฮพ  เออะ ไนซ  ดรีม  ซียู  เทอะ มอโร่
–    ลาก่อน ขอให้จงฝัน(หวาน) ดีนะ  พรุ่งนี้ขอได้พบกันอีกนะ

** พึงจำให้ดีถ้าคู่สนทนาร้องทักทายด้วย  good  morning เราก็ทักตอบ good  morning  ถ้าเขาทักว่า  good after noon เราก็ตอบเหมือนเขา ส่วนคำว่า  good night แปลว่า ลาล่ะนะ

1. I  hope  you  are well.
  โอ โฮพ  ยู      อา เวล
 ผมหวังว่าคุณคงสบายดี

2. How are you all?
 ฮาว  อา ยู  ออล
–  คุณทั้งหมด (ครอบครัว) สบายดีหรือ

3. How are your floks?
 ฮาว  อา   ยัว  โฟลค
 ลูกๆ(สมาชิกในบ้าน)สบายดีหรือ

4.I’m about the same as  usual.
ไออึม อะเบ้าท  เดอะ  เซม  แอส ยูสช่วล
 ผมกำลังจะมีอาการปกติดี

5. Oh, we  are just the same,  thank you.
  โอ  วี   อา จัสท   เดอะ  เซม   แธงดิ่ว
  อ้อ  เราเพิ่งจะมีอาการ (หาย) เป็นปกติ  ขอบคุณLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *